7โรงเรียนบุรีรัมย์หยุดต่อน้ำมูลท่วมอาคาร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียน 7 แห่ง ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ยังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามกำหนด หลังได้รับผลกระทบ น้ำมูลเอ่อท่วมอาคารและอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้รับความ
เสียหาย ทางโรงเรียนต้องประกาศหยุดต่ออีก 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หากครบกำหนดแล้ว ระดับน้ำยังไม่ลดลง ทางโรงเรียนก็จะประกาศหยุดเรียนต่อไป จนกว่าสถานการณ์น้ำ จะเข้าสู่สภาวะปกติ ล่าสุดขณะนี้ระดับน้ำยังท่วมสูงกว่า 50 ซ.ม. บางแห่งสูงกว่า 1 เมตร เบื้องต้น ทางเขตพื้นที่การศึกษา ได้รายงานข้อมูลโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม ไปยัง กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสั่งการให้ทุกโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม สำรวจความเสียหาย รายงานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ มาดำเนินการบูรณะซ่อมแซม อาคาร และอุปกรณ์การเรียน การสอน ให้สามารถใช้การได้และเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว