ศาลปคก.ไม่รับฟ้องพธม.ยื่นถอนMOU43

ศาลปคก.ไม่รับฟ้องพธม.ยื่นถอนMOU43
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สำนักงานศาลปกครองกลางวันนี้ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีที่ นายสุริยะใส กตะศิลา เลขาฯพรรคการเมืองใหม่ กับพวกรวม 4 คน ยื่นฟ้อง นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะรัฐมนตรี เรื่องการกระทำการโดยมิชอบ ที่จะประชุมสภาเพื่อมีมติเกี่ยวกับ MOU ปี 43 ของชายแดนไทย-กัมพูชา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน นี้ เนื่องจากศาลเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นขั้นตอนการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่ถือว่าเป็นอำนาจทางปกครอง ที่ศาลปกครองจะรับคดีนี้ไว้พิจารณา ด้วยเหตุผลนี้ศาลปกครองกลาง จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา