ป.ป.ท.ส่งทีมสอบงบช่วยน้ำท่วม38จว.กันโกง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำพล วงศ์ศิริ รักษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กล่าวภายหลังประชุมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัยว่า ป.ป.ท.ได้ประสานงานกับ สำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์อำนวยการกำกับติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ข้อมูลระบุจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมมีทั้งสิ้น 38 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 16 จังหวัด อยู่ระหว่างได้รับผลกระทบและกำลังเร่งแก้ไขอีก 22 จังหวัด ขณะที่ ป.ป.ท. มีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 9 เขต ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้

นายอำพล กล่าวอีกว่า เบื้องต้น ป.ป.ท.จะทำหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดที่มีเหตุอุทกภัย เพื่อขอให้ส่งเอกสารโครงการที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน หลังจากนั้นจึงจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ โดย ป.ป.ท.จะตรวจสอบทั้งโครงการในส่วนที่คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินในระดับจังหวัดและคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับอำเภอที่มีนายอำเภอเป็นประธาน อนุมัติ ซึ่งจะตรวจทั้งโครงการช่วยเหลือประชาชนเฉพาะหน้า และการช่วยเหลือฟื้นฟูภายหลังน้ำลดและหลังจากได้รับข้อมูลจาก
ระดับจังหวัดแล้ว จะนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจร่วมกับภาคประชาชน เพราะการเบิกจ่ายควรต้องเปิดเผยที่มาที่ไปได้ แต่หากทำหนังสือไปแล้วไม่มีคำตอบจากจังหวัด ป.ป.ท.จะไม่รอเอกสารแต่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบจะไม่เน้นเฉพาะจังหวัดใหญ่ เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นหลายพื้นที่