กรมชลฯเตือนปชช.พัทลุงรับมือน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมชลประทาน แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง วัดปริมาณฝนเฉลี่ยได้ 133 มิลลิเมตร ทำให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่ดังนี้ โครงการฝายหลัก 3 อำเภอกงหรา มีน้ำล้นฝาย 1.18 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1.38 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง และ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน โครงการฝายท่าเชียด อำเภอตะโหมด มีน้ำล้นฝาย 1.05 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 93.96 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลเขาชัยสน ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน และ ตำบลโคกสัก ตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จึงขอเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เตรียมตัวเพื่อป้องกันภัยล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัย และการป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร โดยขอให้ขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และพาหนะขึ้นที่สูง ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนทราบเป็นระยะ