DSIเล็งสรุปแดง89ศพคาดเสร็จทันสัปดาห์นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ กล่าวถึง ความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิต 89 ศพ ในเหตุความไม่สงบทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน-19 พฤษภาคม 2553 และศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้มอบหมายให้ดีเอสไอสืบหาข้อเท็จจริงว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนทั้ง 12 ชุด ของดีเอสไอ มีความคืบหน้ามากในการตรวจสอบข้อเท็จจริง การเสียชีวิตของแต่ละราย และเตรียมที่จะสรุปผลการเสียชีวิต โดยแบ่งเป็นแต่ละเหตุการณ์ แต่ละช่วงเวลา ว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต ซึ่งจะทยอยสรุปและแถลงต่อสื่อมวลชน หากแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ ก็จะเปิดเผยให้ทราบทันที เป็นกรณีไป

ก่อนหน้านี้ ศอฉ. กำหนดกรอบเวลาให้ดีเอสไอ ตรวจสอบให้แล้วเสร็จ และรายงานต่อ ศอฉ. ใน 60 วัน ซึ่งดีเอสไอ วางกรอบเวลาทำงานไว้ 45 วัน แต่เนื่องจากเป็นการตรวจสอบแยกกรณี ดีเอสไอ จึงขอขยายเวลาตรวจสอบออกไปจากกำหนดเดิม