ผจว.ร้อยเอ็ดเตือนปชช.รับมือน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชี ขณะนี้น้ำก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนเข้าสู่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แล้ว เนื่อง จากแม่น้ำชีที่ไหลผ่านในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ในบางช่วงสามารถรับน้ำได้น้อยกว่าปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนบน ตามข้อจำกัดของลำน้ำเอง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชียกตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลม่วงลาด ตำบลดงสิงห์ ตำบลแสนชาติ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
ตำบลเชียงขวัญ ตำบลพระธาตุ ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ ตำบลสะอาด ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย ขณะนี้ น้ำยกตัวสูงกว่าตลิ่งบริเวณวัดม่วงลาด อำเภอจังหาร 0.33 เมตร คาดว่าน้ำจะยกตัวสูงขึ้นกว่าตลิ่งวัดม่วงลาด ประมาณ 0.80 ม. ในวันที่ 5 -- 6 พฤศจิกายน นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำชี โดยเฉพาะบ้านดินดำ บ้านเลิงคา ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร , บ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ บ้านบุ่งค้า บ้านแก้งข่า บ้านปากบุ่ง ตำบลพระธาตุ บ้านหนองก่ำ บ้านหนองแก่ง บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ , บ้านท่าเสียว บ้านปากบุ่ง บ้านคุยจั่น ตำบลสะอาด บ้านคุยโพธิ์ บ้านปากปลาค้าว ตำบลดอนโอง อำเภอ โพธิ์ชัย เตรียมการป้องกันล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร โดยการขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะขึ้นสู่ที่สูง ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะแจ้งถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป