วุฒิสภาจี้รัฐเร่งช่วยผู้ประสบภัยทุกด้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม สมาชิกวุฒิสภาหลายคน ได้หารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัด โดย น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ส.สรรหา เรียกร้องให้รัฐบาล เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน โดยเฉพาะการให้ความชดเชยที่นา ที่ได้รับความเสียหาย และการซ่อมแซมบ้านเรือนในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลด โดยจะต้องป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น พร้อมอยากให้ถือโอกาสดังกล่าว ระดมภาคประชาชน เข้ามาให้การช่วยเหลือ เพื่อเป็นการกระชับคาวมสามัคคีของคนในชาติ

ด้าน นายประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา หารือถึงกรณีคิลปเสียงการโกงข้อสอบข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ โดยตั้งข้อสังเกตว่า น่าจะเป็นการดำเนินการของพรรคเพื่อไทย ที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการบั่นทอนกระบวน
การยุติธรรม และเพื่อให้มีการยุบพรรคประชาธิปัตย์

ขณะที่ นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา ได้ทวงถามนายกรัฐมนตรี ถึงกรณีที่เคยระบุว่า จะเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน ต่อร่างบันทึกตกลงว่า ด้วยคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา หรือ JBC รวม 3 ฉบับ แต่กลับไม่มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว และจะมีการพิจารณาพร้อมลงมติในวันพรุ่งนี้แล้ว