อุตุสกลคาด2-3วันอุณหภูมิเฉลี่ย12-15องศา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกหลายพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร ยังประสบกับลมหนาวที่ยังพัดผ่าน และมีอุณหภูมิลดลงต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กนักเรียนต่างสวมเสื้อผ้าหนา ๆ เพื่อป้องกันลมและอากาศที่หนาวเย็น ขณะที่อีกหลายโรงเรียนที่ติดกับเทือกเขาภูพาน ส่วนใหญ่ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว ต้องมีการนำนักเรียนมากลางสนาม เพื่อรับกับแสงแดดและความเย็น

ซึ่งสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสกลนคร ได้คาดการณ์สภาพอากาศ ใน 2-3 วันนี้ จะยังมีมวลอากาศเย็นปกคลุมต่อไป อุณหภูมิในพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 12-15 องศาเซลเซียส ขณะที่ น้ำใจช่วยภัยหนาว ยังมีประชาชน นำสิ่งของเครื่องนุ่งห่มกันหนาว มาบริจาคให้กับ สถานีวิทยุกระจายเสียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดสกลนคร หลังมีการ ตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและรณรงค์รับบริจาค ในสื่อวิทยุ เพื่อช่วยประสบภัยหนาวเป็นการรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เป็นภารกิจเร่งด่วน