ผจว.อุบลเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้รับมือแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพล สายพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่าล่าสุด การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่ จังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ ทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้เตรียมรับสถานการณ์พร้อมแล้ว คาดว่า น้ำจากจังหวัดนครราชสีมา จะมาถึงอุบลราชนี วันที่ 2 พ.ย. และจะไหลมารวมตัวกันที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนแม่น้ำชีนั้น จะมารวมกันที่แม่น้ำมูล เช่นเดียวกัน ประมาณวันที่ 4 พ.ย. จะมารวมกันแม่น้ำมูล เช่นเดียวกัน แต่จังหวัดอุบล ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 80 เครื่อง สูบน้ำที่บริเวณแก่ง ด้านอำเภอโขงเจียม เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำมูล ให้ระบายไปสู่แม่น้ำโขงโดยเร็ว ส่วนปริมาณน้ำขณะนี้ เครื่องสูบน้ำสามารถระบายน้ำมูลจากลงแม่น้ำโขงได้ วันละ 182,400 ลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้ ทางจังหวัดอุบลฯ ได้นำเครื่องสูบน้ำจำนวน 20 เครื่อง ไปตั้งที่บริเวณแม่น้ำชี เพื่อสูบน้ำจากลำน้ำชีไปไว้ที่อ่างเก็บน้ำ เพื่อรองรับน้ำจากจังหวัดขอนแก่น ต่อไป