ปภ.ลำปางสรุปน้ำท่วมทำเสียหาย 10 อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง ได้สรุปสถานการณ์ พื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดลำปาง ในระหว่างช่วงวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2553 เนื่องจากพายุดีเปรสชั่น มินดอนเล รวม 10 อำเภอ 50 ตำบล 255 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 32,001 ครัวเรือน ประชาชน 79,285 คน เป็นเงิน 41 ล้านบาท

ส่วนพื้นที่ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ได้ก่อความเสียหาย รวม 10 อำเภอ 43 ตำบล จำนวน 234 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 22,509 ครัวเรือน ประชาชน 64,263 คน มีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 15,570 ไร่ โดยทางจังหวัดลำปาง ได้นำเงินทดรองราชการ ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ลำปางช่วยเหลือรวมเป็นเงิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ รวมใน 2 ครั้งได้ช่วยเหลือรวมเป็นเงินไปแล้ว 51 ล้านบาท