พท.ฉะรัฐช่วยน้ำท่วมช้าหวั่นเช็คมีปัญหา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวภายหลังการประชุม
ร่วมกับอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย และพรรคพลังประชาชน ซึ่งการ
แก้ปัญหาอุทกภัย เพื่อเสนอต่อรัฐบาล โดยที่ประชุมได้ประเมินการทำงานของ
รัฐบาล ว่ายังขาดการเตือนภัย ที่แม่นยำและการทำงานที่ชัดเจน รวมถึงมาตรการการเยียวยาที่ล่าช้า ซึ่งพรรคเพื่อไทย อยากให้รัฐบาลนำสถานการณ์ดังกล่าว เข้าสู่วาระแห่งชาติ ทั้งนี้สิ่งที่ต้องการแนะนำรัฐบาล คือ ให้รีบส่งประชาชนที่อพยพจากภัยน้ำท่วมกลับเข้าสู่บ้านเรือน เมื่อน้ำลดให้เร็วที่สุด ขณะที่ต้องดูแลเรื่องอาหาร ซ่อมแซมอาคารและส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนด้วย

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการแจกเช็ค 5,000 บาท ให้กับผู้ประสบเหตุนั้น ขณะนี้มีประชาชน ร้องเรียนจำนวนมาก เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเงื่อนไข และความสะดวก ของการรับเช็คพรรคเพื่อไทย จึงต้องการให้รัฐบาลเข้าไปดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วย