รมว.สธ.สั่งผลิตยาชุดน้ำท่วมแสนชุดแจกปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ว่า วันนี้ที่ประชุมวอร์รูม แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ของกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการ 3 ประเด็น คือให้องค์การเภสัชกรรม เร่งผลิตยาชุดน้ำท่วม ให้มากขึ้น วันนี้ได้จัดส่งยาไปให้จังหวัด ที่ประสบภัยน้ำท่วม 26 จังหวัดรวม 100,000 ชุด ประการที่ 2 ได้สั่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและวอร์รูม ส่วนกลาง เร่งรัดปฏิบัติการ ฟื้นฟูให้ตรงกับพื้นที่เป้าหมายหลังน้ำลดใน 24 จังหวัด 1,631 ตำบล ให้ครอบคลุม 3 แผนงาน 11 กิจกรรม

ประกอบด้วย 1.แผนฟื้นฟูสภาพกายและจิตผู้ประสบภัย โดยออกหน่วยเคลื่อนที่
ค้นหาในหมู่บ้านและให้การรักษาทันที 2. แผนควบคุมโรคต้องกำจัดพาหะนำโรค กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล 3.แผนงานด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดบ้านเรือน ตลาดสดและแหล่งน้ำสาธารณะ โดยประสานงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการฟื้นฟู ให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะขยะและน้ำเสีย รวมทั้งการป้องกันโรคระบาดต่างๆ ประการสุดท้ายมอบหมายให้กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมสุขภาพจิต ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต ของประชาชนแยกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้รู้จำนวนการเสียชีวิต จากน้ำท่วมที่แท้จริง และรณรงค์ให้ประชาชนดูแลตนเอง เพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ซึ่งจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม มีทั้งหมด 101 ราย วันนี้ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม