เอแบคโพลเห็นกู้ภัยช่วยน้ำท่วมมากกว่ารัฐ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอแบคโพล เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง คิดอย่างไรกับปัญหาน้ำท่วมและคณะบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศ โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 81.2 % สนใจข่าวน้ำท่วม และมองว่าน้ำท่วมในปีนี้ รุนแรงค่อนข้างมาก ถึงมากที่สุด โดยมองว่า ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากนอกเหนือธรรมชาติ เป็นผลมาจากการสร้างรีสอร์ต การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 46.3 % ขาดการวางแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 40.9 % การคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ 38.7 % การสร้างผังเมืองที่ไม่ดี 38.0% ส่วนการบริจาคช่วยเหลือนั้น พบว่า ประชาชาส่วนใหญ่ พร้อมที่จะบริจาคเงินและเครื่ออุปโภค-บริโภค ช่วยผู้ประสบภัย ขณะที่ 49.0 % เชื่อว่าสิ่งของและเงินที่บริจาคไป จะถึงมือผู้ประสบภัย ส่วนบุคคลที่ประชาชนให้คะแนน ในการช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งนี้ โดยมีคะแนนเต็ม 10 พบว่า หน่วยกู้ภัย ได้ คะแนนเฉลี่ย 7.2คะแนน รองลงมาคือ กองทัพ 7.28 คะแนน กระทรวงสาธารณสุข 7.07 นักร้องนักแสดง บริษัทเอกชน และกลุ่มนายทุน ส่วนรัฐบาล ได้คะแนนเพียง 5.55 เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจยังพบว่า ประชาชน 92.4 % อยากเห็นรัฐบาลและฝ่ายค้าน จับมือกันลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม