ปภ. เผย 16 จังหวัดน้ำท่วมคลายแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานเรื่องสถานการณ์น้ำท่วม ล่าสุด ยังมีพื้นที่ประสบภัย ทั้งหมด 222 อำเภอ 14,297 หมู่บ้าน พื้นที่ ที่คลี่คลายและระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติ แล้ว จำนวน 760 ตำบล 2,893 หมู่บ้าน ประกอบด้วย จ.พิจิตร จ.ชัยภูมิ จ.ตราด จ.สระแก้ว จ.เพชรบูรณ์ จ.นครนายก เป็นต้น ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิต ขณะนี้ รวมจำนวน 87 ราย โดยผู้เสียชีวิตสูงที่สุดอยู่ที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 18 ราย รองลงมา คือ จ.นครสวรรค์ และ จ.ลพบุรี จำนวน 13 ราย

ส่วนสถานการร์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.บุรีรมัย์ ล่าสุด ที่ อ.สตึก ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำมูลก่อนส่งไปยัง จ.ศรีสะเกษ ปริมาณน้ำเพิ่มระดับขึ้นจากเดิมเล็กน้อย และชาวบ้านยังสามารถรับมือได้ แต่ในบางจุดที่ท่วมขังแล้ว ก็ยังไม่มีท่าที่
ระดับน้ำจะลดลง