กรมชลฯเตือนปชช.ริมแม่น้ำชีเสี่ยงน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมชลประทาน รายงานว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำของศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 6 พบว่า มวลน้ำท่วมใน จ.ชัยภูมิ ได้เคลื่อนตัวลงมาถึง จ.ขอนแก่น และ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม แล้ว เนื่องจากแม่น้ำชีบางช่วงมีความสามารถในการรองรับน้ำได้ไม่มากนัก ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีสูงขึ้นมาก จนส่งผลกระทบกับหลายพื้นที่ ได้แก่ ต.หนองผือ หนองบัว ยางท่าแจ้ง โพนงาม หนองบอน หัวขวาง แก้งแก แห่ใต้ ยางน้อย เลิงใต้ โกสุมพิสัย มะค่า ท่าขอนยาง เขวาใหญ่ ขามเรียง กันทรวิชัย เกิ้ง แก่งเลิงจาน ท่าสองคอน ลาดพัฒนา และ อ.เมือง จึงขอให้ผู้ที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำชี ระมัดระวัง และเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ และทรัพย์สินต่างๆ ไว้ในที่สูง ภายใน 1-2 วันนี้