อ่างทองเร่งเสริมแนวกั้นน้ำสถานที่ราชการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ท่วมถนน สายอ่างทอง-สิงห์บุรี บริเวณหน้าวัดชีปะขาว ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และไหลทะลักเข้าท่วมทุ่งอินทประมูล และทุ่งลำท่าแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว ทำให้ชาวนา
ในตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ไม่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ทัน โดยขณะนี้ ได้ท่วมนาข้าวแล้วกว่า 50,000 ไร่ ในอำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอเมือง จ.อ่างทอง ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1.30 เมตร

ขณะที่ น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง จนใกล้ล้นคันกั้นน้ำที่สูงจากตลิ่งกว่า 2 เมตร ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ เข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่ราชการ