ปภ.เผยน้ำท่วมแล้ว 38 จว.เริ่มคลาย16 จว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ 10-29 ตุลาคม 2553 มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 38 จังหวัด 331 อำเภอ 2,398 ตำบล 22,965 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเสียหาย 1,574,182 ครัวเรือน 5,011,046 คน พื้นที่เกษตรคาดว่า เสียหาย 4,001,701 ไร่ ขณะนี้ สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว 16 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร
เพชรบูรณ์ ระยอง จันทบุรี ตราด ตาก ชลบุรี ลำพูน เชียงใหม่ สระแก้ว นครนายก กำแพงเพชร พิษณุโลก หนองบัวลำภู ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ

ทั้งนี้ ผู้ประสบอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง