ศาลพระโขนงยกฟ้องอ.จุฬาฉีกบัตรลต.ปี49

ศาลพระโขนงยกฟ้องอ.จุฬาฉีกบัตรลต.ปี49
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลจังหวัดพระโขนง อ่านคำพิพากษาคดีอัยการศาลแขวงพระโขนง นำสำนวนยื่นฟ้องต่อศาลกรณีที่ นายไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉีกบัตรเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2549 หน่วยเลือกตั้ง 62 เขตเลือกตั้งที่ 21 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ แขวงและเขตสวนหลวง กทม. ซึ่ง นายไชยันต์ ได้ฉีกบัตรเลือกตั้งของตนทิ้ง โดยเป็นการเคลื่อนไหวในแนวทางอารยะขัดขืน ให้เหตุผลว่า การยุบสภา และการเลือกตั้งในครั้งนั้นมิชอบด้วยความเป็นธรรม ยืนยันสิทธิ์ของตนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 65 ทั้งนี้พระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา 108 กำหนดโทษสำหรับผู้เจตนาทำลายบัตรเลือกตั้งว่า มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท รวมทั้งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง 5 ปี ซึ่ง นายไชยันต์ ได้ใช้
ตำแหน่งของตนเองประกันตัว ทั้งนี้ศาลวิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 2 เมษายน ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการฉีกบัตรเลือกตั้งของ นายไชยันต์ ก็เป็นการกระทำไปเพื่อแสดงออกถึงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 65 ซึ่งบุคคลย่อมมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธี ซึ่งการกระทำใดๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองของประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ จึงพิพากษาให้ยกฟ้อง