กทม.วางแผนซ่อมบ้านปชช.น้ำท่วมเริ่ม8พย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมแผนฟื้นฟู เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังระดับน้ำในพื้นที่ลดลงเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยเบื้องต้นได้กำหนดแผนจะเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 27 ชุมชน จากพื้นที่ 13 เขต รวม 13,000 ครัวเรือน รวมถึงประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และลาดกระบัง เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้ กทม.ยังได้จัดเตรียมงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม พร้อมทั้งประสานความร่วมมือ กับ สถาบันการอาชีวะศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครซ่อมแซมบ้านเรือน และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้คืนสู่สภาพเดิม โดยจะเริ่มลงพื้นที่เข้าไปปรับปรุง และฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือน หลังจากวันที่ 8 พ.ย.และกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน