ในหลวงพระราชทานพวงมาลาแก่ตร.กู้บึ้ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บ้านเลขที่ 82 บ้านถ่อน หมู่ 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดสกลนคร นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาหลวง และหีบเพลิงพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ วางหน้าหีบศพ ส.ต.ท.พงษ์วิวัฒน์ เวฬุวรรณธการ ผู้บังคับหมู่เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บระเบิด ในสวนยางพารา พื้นที่หมู่ 5 ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 6 ก.ย. และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และเสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว เวฬุวรรณธการ อย่างหาที่สุดมิได้ และในวันที่ 1 พ.ย.นี้ จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ส.ต.ท.พงษ์วิวัฒน์ อย่างสมเกียรติ