พล.ต.อัศวินรับมอบของบริจาคช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่ปรึกษา สบ10 รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ได้เปิดศูนย์ธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตำรวจภูธรภาค 1 และจัดพิธีรับเงินบริจาคและสิ่งของ ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ อาคารเอนกประสงค์ ตำรวจภูธรภาค 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ จากผู้มีจิตศรัทธา นำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยภายในพื้นที่รับผิดชอบของภูธรภาค 1 อีกทั้ง ยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ดังนี้ 1.สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด 2. ให้ทุกหน่วยจัดตั้งกองรักษาการและบริการประชาชนที่ประสบอุทกภัย 3.ให้เจ้าหน้ที่พบปะช่วยเหลือประชาชนและแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ 4.จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้เรือยนต์ในจุดที่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ 5. อำนวยการจราจรในเส้นทางการจราจรที่ถูกกระแสน้ำตัดขาด 6.กำชับการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บรรยากาศในงาน ยังมีข้าราชการตำรวจ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน นำสิ่งของมาบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของภูธรภาค 1 เป็นจำนวนมาก