ปภ.สรุปความเสียหายน้ำท่วมตาย75ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ 10-29 ตุลาคม 2553 มีพื้นที่ประสบภัย 38 จังหวัด 297 อำเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,355,500 ครัวเรือน 4,161,363 คน ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 11 จังหวัด และยังคงมีอุทกภัยใน 27 จังหวัด 244 อำเภอ แบ่งเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี และ พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุบลราชธานี และหนองบัวลำภู ภาคกลาง 10 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ พื้นที่การเกษตรเสียหาย 4,001,701 ไร่ ผู้เสียชีวิต 75 ราย

นอกจากนี้ ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว ผู้ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง