ปธ.ชมรมค่านิยมฯเผยเที่ยงรู้ผลนร.สอบแพทย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำนวย สุนทรโชติ ประธานชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ เปิดเผย ไอ.เอ็น.เอ็น. ผ่านเอ็มบี แชนแนล ว่า กรณีที่ นักเรียนหญิงที่ถูกตัดสิทธิ์ในการสอบแพทย์ ฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอคุ้มครองชั่วคราว เพราะขาดรูปเพียง 1 ใบนั้น ประเด็นคือ ไม่มีความจำเป็นต้องมีหลักฐานละเอียดขนาดนี้ ยกตัวอย่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัด
สอบ GAT/PAT แค่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ยังสอบได้ ไม่เกี่ยวกับกับว่าสอบแพทย์ ต้องละเอียดอย่างมาก แต่นี่แค่สอบเข้าเท่านั้น ดังนั้นจะต้องใช้วิธีการเดียวกัน มีหลายราย ไม่ได้เซ็นรับรอง ก็โดนตัดสิทธิ์แล้ว นักเรียนรอกันมาทั้งชีวิต ทำไมต้องโดนตัดสิทธิ์ ซึ่งศาลปกครองจะมีคำสั่งในเรื่องนี้ เที่ยงนี้ จะทราบผลว่า จะคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ และวันนี้ก็จะมีนักเรียนมาฟ้องศาล
เพิ่มเติมด้วย ในกรณีคล้ายกันด้วย

สำหรับ เรื่องความรอบคอบ เพราะต้องสอบเป็นแพทย์นั้น ทางนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ ก็ตรวจสอบก่อนหน้าแล้ว และประกาศของผู้จัดสอบ ก็ไม่รอบคอบด้วย หากตัดสิทธิ์เด็ก ก็ต้องตัดสิทธิ์คนออกกฎระเบียบ ในการสมัครสอบด้วย เพราะไม่รอบคอบด้วยเช่นกัน นักเรียนแค่ 184 คน ที่ถูกตัดสิทธิ์ ไม่มีความเมตตาต่อกันเลยหรืออย่างไร สรุปว่าผลของการตัดสินของศาลปกครอง จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ ของการศึกษาก็ว่าได้