น้ำลำน้ำมูลล้นตลิ่ง ท่วม บุรีรัมย์ อ่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำเหนือที่ไหลหนุนลำน้ำมูล ได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมไร่นา บ้านเรือนราษฎร ที่ อำเภอสตึก และ อำเภอแคนดง อย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่า 1.30 เมตร ซึ่งขณะนี้ไร่นาใน อำเภอสตึก และ อำเภอแคนดง ได้ถูกน้ำท่วมไปแล้วร่วม 50,000 ไร่ บ้านเรือนราษฎร 8 ตำบล ถูกน้ำท่วมขัง 15 หมู่บ้าน กว่า 170 ครัวเรือน โรงเรียน 2 แห่ง วัด 2 แห่ง ขณะที่ระดับน้ำยังหนุนสูง อย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายพรเทพ แสงทอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า ขณะนี้ได้มีน้ำท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร ใน 20 อำเภอ ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว กว่า 240,000 ไร่ ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรกว่า 835 หลัง ถนนเสียหาย 241 สาย วัด 11 แห่ง โรงเรียน 10 แห่ง บ่อปลา 98 บ่อ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหาย เพื่อเสนอทางจังหวัดพิจารณา
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไป