ศธ.เผยมีร.ร.504แห่งต้องเลื่อนเปิดเทอม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้มีโรงเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม รวมทั้งหมด 926 แห่ง จาก 25 จังหวัด ที่ประสบภัยน้ำท่วม แบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 736 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. 29 แห่ง อาชีวศึกษารัฐ 23 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 37 แห่ง และ กศน. 101 แห่ง และมีแนวโน้มแน่นอนแล้วว่าจะมีโรงเรียน 504 แห่ง ที่ไม่สามารถเปิดเทอมได้ทันตามกำหนดในวันที่ 1 พ.ย. นี้ จึงจำเป็นต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไป จนกว่าระดับน้ำในโรงเรียนจะลดลง

อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาน้ำท่วมในภาพรวม คณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของ ศธ. ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ดังนี้ 1.ให้ สพฐ. สั่งการทุกโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมทำโครงการฟื้นฟูและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เดือดร้อน 2.ให้ สช. ทำโครงการให้โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่และโรงเรียนนานาชาติเข้ามาให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยน้ำท่วม 3.ให้ กศน. สร้างภาคีเครือข่ายฟื้นฟูห้องสมุด 4.ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกสำรวจและช่วยเหลือนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบทุกสังกัด ยกเว้น หรือ ผ่อนผันค่าเทอมตามจำเป็น อีกทั้งให้ สกอ. จัดตั้งศูนย์สำรวจนักเรียนที่จะแอดมิชชั่น ปี 54 และ 5.ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดทำโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือครอบครัวครู โดยจะนำเสนอมาตรการทั้งหมดต่อคณะกรรมการอำนวยการของรัฐบาล ภายในวันที่ 1 พ.ย. นี้