ปภ.สุพรรณฯเผยน้ำท่วมในพื้นที่ยังวิกฤติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสมเจตน์ พรหมสุนทร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเข้าขั้นวิกฤติ โดยระดับน้ำในพื้นที่ อ.สามชุก อ.ศรีประจัน อ.เมือง อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง เพิ่มสูงขึ้นกว่า 2.50 เมตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม น้ำทุกสายจึงไหลมาสมทบที่ จ.สุพรรณบุรี แต่พื้นที่ที่อยู่ตอนเหนือของจังหวัด เช่น อ.ดอนเจดีย์ ระดับน้ำเริ่มลดระดับลง ขณะนี้ทางจังหวัดได้เร่งสร้างคันดินกั้นน้ำเพิ่ม และสูบน้ำออกจากพื้นที่ โดยจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายกว่า
2 แสนไร่ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 80,000 ครัวเรือน และถนนหลายสายถูกตัดขาด ประชาชนบางส่วนได้ทำการอพยพไปอยู่ตามจุดต่างๆ ที่ปลอดภัยแล้ว โดยทางจังหวัดได้ดำเนินการนำสิ่งของถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แต่ยังขาดแคลนเรืออีกเป็นจำนวนมาก จึงขอรับบริจาคเรือและเต็นท์ โดยผู้ที่ต้องการบริจาค สามารถนำมามอบให้ได้ที่ทางจังหวัด หรือ ติดต่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยตรง