เกษตรกรบุรีรัมย์เร่งย้ายปลากระชัง หนีน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ส่งผลกระทบกับผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ที่บ้านท่าเรือ ต.ท่าม่วง อ.สตึก กว่า 20 ราย ที่เลี้ยงปลากระชังกว่า 200 กระชัง ต้องเร่งขนย้ายกระชังปลา ใช้เชือกผูกติดไว้กับต้นไม้ เพราะเกรงว่ากระแสน้ำ จะพัดกระชังปลา จนได้รับความเสียหาย หลังน้ำได้เอ่อท่วมบ้านเรือนที่อยู่
ติดริมน้ำมูล นอกจากนั้น ปลาในกระชังที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ อายุเพียง 1 เดือน ได้เกิดโรคเกร็ดตามตัวหลุด และตายในกระชังละ 50-60 ตัว ต่อวัน โดยไม่ทราบสาเหตุ กลุ่มผู้เลี้ยงปลา จึงเร่งขอให้ภาครัฐเร่งให้การช่วยเหลือโดยเร็ว เพราะเกษตรกรต้องลงทุนเลี้ยงรายละประมาณ 200,000-300,000 บาท หากปลาที่เลี้ยงไว้ได้รับความเสียหาย จะส่งผลให้เกษตรกร ต้องมีหนี้สินเพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก