พณ.คุมเข้มราคาสินค้าน้ำท่วม รายงานทุกวัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่ นายกฯ เป็นห่วงในเรื่องของต้นทุนสินค้า เพราะเกรงว่า ผู้ประกอบการจะปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นในช่วงน้ำท่วมว่า การดูแลต้นทุนสินค้า กรมการค้าภายใน มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และมีสูตรคำนวณต้นทุนของสินค้าแต่ละชนิดอยู่แล้ว โดยการปรับราคาสินค้าแต่ละครั้ง จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก กรมการค้าภายในก่อน และในช่วงน้ำท่วมทางกระทรวงพาณิชย์ ได้กำชับให้ค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทุกวัน ซึ่งการที่ราคาพืชผักมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 3-5 บาท ในขณะนี้เป็นเพราะผลกระทบจากการขนส่ง ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์จะไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างไม่เหมาะสมอย่างแน่นอน และสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเสนอแผนฟื้นฟูภาคธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมและค่าเงินบาท รวมถึงการของบประมาณ จำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชนด้วย