ปภ.บุรีรัมย์ เผย น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรเชษฐ์ แสงทอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมใน 7 พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่คลี่คลาย โดยเฉพาะที่อำเภอคูเมือง และอำเภอพุทไธสง ขณะนี้ระดับยังท่วมสูงกว่า 1 เมตร ทั้งด้านเหนือจังหวัดนครราชสีมา ที่ไหลลงสู่ลำน้ำมูล ก็ได้เริ่มไหลบากเข้าท่วมไร่นา และบ้านเรือราษฎร ในหลายหมู่บ้าน เพิ่มอีกในพื้นที่ของอำเภอแคนดงและอำเภอ
สตึก ล่าสุดทางจังหวัด ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย แล้ว 19 อำเภอ 125 ตำบล 1,261 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อนกว่า 40,270 ครัวเรือน กว่า 184,800 คนนาข้าวจมน้ำเสียหายกว่า 212,000 ไร่ ถนนเสียหายกว่า 275 สาย บ่อปลา 88 บ่อ ท่อระบายน้ำและสะพาน 17 แห่ง วัด 2 แห่ง และ โรงเรียนอีก 2 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ส่วนอำเภอพุทไธสง ที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล คาดว่าอีกประมาณ 1 สัปดาห์ ระดับน้ำจะลดลง เข้าสู่สภาวะปกติส่วนมูลค่าความเสียหาย ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจ เพื่อรายงานจังหวัด พิจารณาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ประสบอุทกภัย อย่างเร่งด่วนต่อไป