สาทิตย์ตอบกระทู้ไม่แบ่งแยกช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ถามแทน นายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดการปัญหาภัยพิบัติของรัฐ ที่ นายวิทยา บุรณศิริ ส.ส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้ถาม ซึ่งเห็นด้วย ว่าที่การแก้ปัญหาน้ำท่วม ไม่นำการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง และไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปัญหาอุทกภัยครั้งนี้ รัฐบาลต้องใช้รูปแบบการประสานงานเป็นวงกว้าง ให้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจากภาครัฐและเอกชน

ขณะเดียวกัน เห็นว่า อุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แต่อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้ประชาชนเตรียมรับมือไม่ได้เป็นการบริหารการล่าช้า ขณะที่ทหารเหล่าทัพต่างๆ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ ไม่อยู่นิ่งเฉยตามที่ นายวิทยา กล่าวอ้าง และโดยเฉพาะในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีหน่วยงานทหารลงพื้นที่จำนวนมาก ส่วนกระทรวงตางๆ ก็มีการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเช่นกัน

ขณะที่ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า แต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือ โดยเน้นย้ำให้ทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ ทุกจังหวัดมีอำนาจเบิกจ่ายเงินทดรอง ให้แต่ละจังหวัด พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี ได้ยกเลิกข้อจำกัดในการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว และบางจังหวัดสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

ด้าน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมจัดอุปกรณ์ช่วยเหลืออีกครั้ง ทั้งเรือท้องแบน เต็นท์ที่พัก และ สุขา