ผวจ.ชุมพรเตือนพท.เสี่ยงภัยระวังดินถล่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภายหลังฝนตกอย่างหนักติดต่อกันตลอดเวลา ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 2553 เป็นต้นมา นายพินิจ เจริญพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ออกประกาศของศูนย์เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดชุมพร แจ้งเตือนประชาชน ในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน อ.ละแม อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ว่า ได้ให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและดินถล่มชาวเรือในอ่าวไทย เพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และห้ามเรือเล็กออกจากฝั่งระยะนี้ ในกรณีที่เกิดภัย ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ช.ม. โดยเฉพาะ อ.พะโต๊ะ ให้เฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนด้วยการเปิดไฟไซเลนท์ แจ้งสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบ สำหรับปริมาณน้ำสูงสุดวัดได้ 140 ม.ม.