ศธ.เผย ลงดูร.ร.อยุธยาวันนี้ 676โรงอ่วม!

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศิกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ จะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยจะนำเรือท้องแบน และห้องสุขาลอยน้ำ ไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความ-เดือดร้อน ส่วนการฟื้นฟูสถานศึกษา ทั้งในส่วนของอาคาร หรือ ครุภัณฑ์ จะเร่งสำรวจ เพื่อกำหนดงบประมาณเร่งด่วน ให้ทันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ยกเว้นโรงเรียนที่ยังมีน้ำท่วมขัง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้อำนวยการสถานศึกษา

ขณะนี้ มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 676 โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนใน จ.นครราชสีมา ได้รับผลกระทบมากที่สุด ความเสียหายเบื้องต้น ประเมินไว้ 350 ล้านบาท ซึ่งจะประสานของบกลางให้ความช่วยเหลือ ส่วนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ จะใช้โครงการเรียนฟรี 15 ปี เป็นมาตรการหลัก