ก.เกษตรเล็งของบช่วยเกษตรกรน้ำท่วมเพิ่ม

ก.เกษตรเล็งของบช่วยเกษตรกรน้ำท่วมเพิ่ม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบกระทู้ถามเรื่องปัญหาการประกันรายได้เกษตรกรว่า ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบในแต่ละพื้นที่ มีการสวมสิทธิ์ เพื่อขอเงินประกันรายได้ หรือไม่ ส่วนการดูแลเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมนั้น เห็นว่า ปีที่ผ่านมา เกษตรกร ประสบปัญหาภัยแล้ง จากนั้น ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมอีก เงินทดรอง
ราชการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ที่ชดเชยให้เกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบ เช่น นาข้าว เสียหายจากปัญหาน้ำท่วม ไร่ละ 600 กว่าบาท คงไม่เพียงพอ เตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ให้จ่าย 55% ตามมูลค่าของผลผลิตที่ได้รับความเสียหาย

ด้าน นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามเรื่อง การขยายบริการของการประปาส่วนภูมิภาค ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยกล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค มีงบประมาณในการสนับสนุนขยายพื้นที่ให้บริการในวงเงินปีละ 500 ล้านบาท จึงมั่นใจว่า สามารถขยายพื้นที่ ที่ได้ให้บริการได้ โดยขอให้ผู้ที่มีความต้องการ หรือ ขอใช้บริการ
ในพื้นที่ ให้แจ้งไปยังการประปาส่วนภูมิภาค
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook