ผู้ว่าฯอุบลเผยสถานการณ์น้ำท่วมไม่รุนแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ผ่าน เอ็มบี แชนแนล ถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า ขณะนี้ ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 112.7 เมตร หลังจาก น้ำจาก จ.ชัยภูมิ ไหลมาสมทบ
โดยตั้งระดับน้ำเตือนภัย ไว้ที่ 113.5 เมตร โดยทางจังหวัดเพิ่มมาตรการวัดระดับน้ำทุก ๆ 6 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับ อพยพประชาชนในพื้นที่ เขตเทศบาลอุบลราชธานี ไว้ล่วงหน้าแล้ว กว่า 2,000 คน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเครื่องอุปโภค-บริโภค เข้าไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อพยพอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ ออกสู่แม่น้ำโขง ซึ่งจากการประเมิน คาดว่าสถานการณ์ไม่น่ารุนแรง