มท.1สั่งผู้ว่าฯตั้งศูนย์รับบริจาคกันหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ตั้งศูนย์รับบริจาคเครื่องกันหนาว และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมความพร้อม
และติดตามรายงานการพยากรณ์อากาศ เพื่อพิจารณาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ฤดูหนาวปีนี้อุณหภูมิจะต่ำสุดในรอบ 30 ปี ขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์รับบริจาค
เครื่องกันหนาวขึ้น ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พร้อมกันนี้ รมว.มหาดไทย ได้ขอให้ระมัดระวังหมอกควัน หรือควันไฟจากไฟป่า เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในช่วงฤดูหนาว โดยประชาสัมพันธ์ให้แต่ละชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมสอดส่องดูแล เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้มากที่สุด