กรมชลฯเผยน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นอีก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด (27 ต.ค. 53) มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดสำคัญ ดังนี้ นครสวรรค์ 2,804 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยา 3,457 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที เขื่อนพระรามหก 1,076 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,319 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยแนวโน้มปริมาณน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกบริเวณภาคกลางตอนบนในช่วงวันที่ 25-26 ต.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้ยังคงมีน้ำเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สูงมากนัก โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามาตรการ 4 ข้อ เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลลงสู่ทางตอนล่างแล้ว

โดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง หมั่นตรวจสอบคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาด้วย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งขอให้ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยกรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

ขณะเดียวกันกรมชลประทาน ได้ประกาศเรื่องสถานการณ์น้ำท่วม ฉบับที่ 14 เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วม ตามที่เกิดน้ำท่วม
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ตลอดช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมาก ไหลหลากลงสู่แม่น้ำมูล ขณะนี้ได้ผ่านเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์แล้ว คาดว่าปริมาณน้ำนี้ จะไหลผ่านลงสู่จังหวัดศรีษะเกษ และร้อยเอ็ดในอีกประมาณ 4-5 วันข้างหน้านี้ ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำมูล ในเขตจังหวัดศรีษะเกษ และพื้นที่ร้อยเอ็ด เตรียมมาตราการป้องกันล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร โดยการขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะขึ้นสู่ที่สูง ทั้งนี้กรมชลประทาน จะแจ้งสถานการณ์น้ำ ให้ทราบเป็นระยะต่อไป