มท.ตรวจน้ำท่วมตลาดสดปทุมฯ 3 พันคนแย่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกตรวจเยี่ยมเยียนประชาชนที่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ถูกน้ำท่วมตลอดจนตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี และดูการทำงานของเทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งมี นายไพบูลย์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปทุมธานี กำลังดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ จำนวน 800 หลังคาเรือน ผู้ประสบภัยกว่า 3,000 คน ซึ่งขณะนี้เทศบาลฯ ได้จัดทำทำนบกั้นน้ำตลอดแนวกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาล ซึ่งหากรักษาพื้นที่ไว้ไม่ได้หน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งศาลากลางจังหวัด ศาลโรงพยาบาล ร.ร. สถานีตำรวจ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสำนักงานประปา จะถูกน้ำเข้าท่วมทันทีในระดับไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร อีกทั้งจะเข้าท่วมพื้นที่ชั้นใน และอาจเข้าถึงอำเภอลาดหลุมแก้วได้ ด้วยความสำคัญเช่นนี้ หลายหน่วยงานจึงเข้าร่วมปฏิบัติงานกับเทศบาล ทั้งทหารทุกเหล่าทัพทัณฑสถานฯ ต่างๆ ในจังหวัด นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชน จึงได้ระดมกำลังเต็มที่ในการป้องกันน้ำท่วม