บุรีรัมย์ ประกาศ พท.ภัยพิบัติ 19 อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หลังน้ำเหนือจากจังหวัดนครราชสีมาไหลมาสมทบลงสู่ลำน้ำมูล ล่าสุดทางจังหวัด ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน จากภาวะน้ำท่วมแล้ว 19 อำเภอ มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วม 30,579 ครัวเรือน ราษฎรเดือดร้อนกว่า 143,000 ราย นาข้าวถูกน้ำท่วมกว่า 63,900 ไร่ ถนน 233 สาย บ่อปลา 88 บ่อ สะพานและท่อระบายน้ำเสียหาย 17 แห่ง วัด 2 แห่ง และโรงเรียน 2 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมมูลค่าความเสียหาย

อย่างไรก็ตามทางจังหวัด ได้สั่งการให้ทางอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้มีการเตรียมพร้อมในการอพยพประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงจะถูกน้ำท่วมหนักไว้แล้ว พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชน ได้เฝ้าและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด