มทภ.1 ถก ก.วิทย์ หาทางฟื้นฟู ปชช.น้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวภายหลังรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ภาคกลางจากนายวีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โดยระบุว่าทางกองทัพภาคที่ 1 ได้ระดมกำลังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือร่วมกับ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึงแนวทางความร่วมมือ ในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนภายหลังน้ำลดต่อไป ด้าน รมว.วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่ากองทัพภาคที่ 1 และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกันในการส่งสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งทางกองทัพเองมีความพร้อมในด้านการจัดส่งสิ่งของและมีกลไกในการนำสิ่งของ ไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชน ที่กำลังเดือดร้อนขณะเดียวกัน ทางกระทรวง
วิทยาศาตร์เอง ก็มีความพร้อมในด้านสิ่งของอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นจึงถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน