ผจว.โคราช เร่งช่วย 8 เเสนผู้ประสบภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อหาแนวทางเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ว่า ขณะนี้มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 800,000 คนในพื้นที่ โดยที่ประชุมมีมติ
จะมอบเงินช่วยครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม ที่เป็นผู้นำครอบครัวรายละ 50,000 บาท และเร่งรัดการพักการชำระหนี้ต่างๆ เช่น หนี้สหกรณ์ หนี้กองทุนหมู่บ้าน และ หนี้ ธ.ก.ส. ออกไปอีก 1 ปี และจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ประสบ
ภัยที่ถูกน้ำท่วมเกิน 7 วัน ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตลอดจนจะติดตามให้เกษตรกร ได้รับเงินชดเชยความเสียหายให้เร็วที่สุด แต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินจากเดิมอยู่ที่ 606 บาทต่อไร่ เพื่อให้เหมาะสมกับความเสียหาย

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด อำเภอที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ อำเภอเมืองยาง เพราะเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้าย ของจังหวัดนครราชสีมา คาดว่าประมาณ 2 สัปดาห์ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ