มทภ.3ชี้ปีนี้ภาคเหนือจับยาบ้า4.3ล.เม็ด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อำนวยการประสานงาน สกัดกั้น และแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงาน ป.ป.ส. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุมก่อนแถลงความร่วมมือ ในการแก้ปัญหาการนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ปี 2554 อย่างจริงจัง โดย พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กล่าวว่า แม้ที่ผ่านมา จะมีการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างหนัก และเข้มข้น โดยมีผลการจับกุมยาเสพติดมากถึง 5 เท่าตัว เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยจับยาบ้าได้ถึง 4,390,000 เม็ด ไอซ์ 54,730 กรัม มีการปะทะกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติด จนฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 21 ศพ

อย่างไรก็ตาม ยังคงมียาเสพติดปริมาณมาก ที่หลุดลอดไปได้ และมีเครือข่ายที่ยังต้องจับตาอีกกว่า 100 เครือข่าย ซึ่งในปี 2554 นี้มีความจำเป็น ที่จะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ค้า และผู้นำเข้า ควบคู่กับการสร้างระบบป้องกันแก้ไขปัญหาต่อไป