ส.ส.ปชป.แนะรัฐฟื้นฟูที่ดินรกร้าง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวน หวงห้าม ที่ดิน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการจำนวน 10 ฉบับ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ ต่างอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดย นายสุวโรช พะลัง ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลที่ดินของรัฐ ควรจะเข้ามาบริหารจัดการฟื้นฟู ให้ที่ดินเหล่านี้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ขณะที่ประชาชนจะต้องได้รับอนุญาต ในการทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐก่อน จึงจะเข้าไปทำกิน ในที่ดินของรัฐได้ตลอดระยะเวลา ในการรับรองสิทธิ

ด้าน นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า รัฐบาลควรเร่งจัดสรรที่ดินของรัฐ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กับประชาชน ซึ่งไม่มีที่ดินทำกินอย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกัน ในแต่ละพื้นที่ เพราะถือเป็นการส่งเสริมประชาชน ในการประกอบอาชีพ โดยต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้มีปัญหาภายหลัง และต้องมีหลักประกันต่อประชาชน ที่เคยอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวมานาน มีสิทธิ์ในการถือครอง เพื่อไม่ให้มีนายทุนมาแอบอ้างสิทธิ์