นาข้าว 4 แสนไร่ บุรีรัมย์ เสียหาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.บุรีรัมย์ ยังขยายวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ อ.พุทไธสง อ.คูเมือง อ.แคนดง และ อ.สตึก ที่อยู่ติดริมลำน้ำมูลระดับยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ยังไหลบ่าเข้าท่วมนาข้าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจพบว่า ได้มีนาข้าวของเกษตรกรที่กำลังออกรวง ได้ถูกน้ำท่วมใน 19 อำเภอ รวมแล้วกว่า 400,000 ไร่ ในจำนวนนี้คาดว่า นาข้าวที่ถูกน้ำท่วมเกิน 7 วัน จะได้รับความเสียหายสิ้นเชิงไม่น้อยกว่า 300,000 ไร่

ด้าน นายสมบูรณ์ ซารัมย์ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้สั่งการให้เกษตรอำเภอ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น เข้าดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย ที่แท้จริงอีกครั้ง พร้อมระบุว่า นาข้าวของเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วม และได้รับความเสียหายสิ้นเชิงนั้น เกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ และกระทรวงการคลัง จึงขอให้เกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมนาข้าวเสียหาย ได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไป
สำรวจ เพื่อจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป