บุรีรัมย์เร่งอพยพไก่6หมื่นตัวหนี้น้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมชุดเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอคุ้มเมือง และเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่ ต้องเร่งอพยพ ขนย้ายไก่เนื้อพันธุ์ เพื่อการส่งออกอายุ 7 วัน กว่า 6 หมื่นตัว และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ออกจากฟาร์ม 2
แห่ง ที่ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง ไปไว้ยังฟาร์มชั่วคราว บนพื้นที่สูง ที่ทางปศุสัตว์จังหวัดจัดเตรียมไว้ หลังน้ำมูลได้เริ่มไหลเอ่อท่วมฟาร์มเลี้ยงไก่ และมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง จึงเกรงว่าไก่ที่เลี้ยงไว้ จะถูกน้ำท่วมตาย
ได้รับความเสียหาย

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างขนย้ายได้มีลูกไก่ตายไปแล้ว กว่า 1,000 ตัว แต่หากไม่มีการเคลื่อนย้ายออกจากฟาร์มดังกล่าว ก็จะถูกน้ำท่วมเสียหายมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท ขณะที่ปศุสัตว์จังหวัด พร้อมให้ความช่วยเหลือ กรณีสัตว์เลี้ยงถูกน้ำท่วมตายหรือสูญหาย ให้แจ้งมาทางปศุสัตว์อำเภอ หรือ ปศุสัตว์จังหวัด เพื่อที่จะได้พิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไป