รัฐบาลชดเชยน้ำท่วม 5 พันบาท/ครอบครัว

รัฐบาลชดเชยน้ำท่วม 5 พันบาท/ครอบครัว
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.เห็นชอบมอบเงินชดเชยน้ำท่วม 5,000 บาท/ครัวเรือน คาดใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เบื้องต้นจะช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยครอบครัวละไม่เกิน 5,000บาท ที่ถูกน้ำท่วมฉับพลัน หรือ 7 วันขึ้นไป โดยคาดว่าจะมีกว่า 1 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท และขอให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สำหรับการจ่ายเยียวยาเบื้องต้นนั้น ครม. เห็นชอบเสนอเป็นครัวเรือน ซึ่งทาง ปภ. เสนอมาครัวเรือนละ 5,000 บาท โดยหลักการจะดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเป็นหลัก ซึ่งยึดหลัก 2 ข้อคือ 1.น้ำท่วมฉับพลันและเกิดความเสียหาย 2. น้ำท่วมขังเกิน 7 วัน ซึ่งตัวเลขเยียวยาเบื้องต้น ณ วันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5 - 6 แสนครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ภัยพิบัติทั้งหมด รวมงบประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยจ่ายตามสำเนาทะเบียนบ้าน

อย่างไรก็ตาม วิธีการจ่ายจะต้องไปหารือกันอีกครั้งในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจในวันจันทร์นี้ โดยเบื้องต้นในชนบทอาจผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. เขตในเมืองจะจ่ายผ่านธนาคารออมสิน ซึ่งในหลักการดังกล่าวหาก ครม.เศรษฐกิจ อนุมัติวิธีการจะสามารถดำเนินการได้ทันที ภายใน 3- 5 วัน ประชาชนจะสามารถรับเงินได้