บุรีรัมย์วิกฤตน้ำขึ้น10-20 เซนติเมตร/ชม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมบุรีรัมย์ ยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.พุทไธสง คูเมือง แคนดงและ อ.สตึก ที่อยู่ติดริมลำน้ำมูล ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 10-20 เซนติเมตร โดยขึ้นอีก 1.20 เมตร จะล้นตลิ่มริมฝั่งแม่น้ำมูลฝั่ง อ.สตึก ซึ่งจากการรายงานของเกษตรจังหวัดพบว่าได้มีนาข้าวของเกษตรกร ที่กำลังออกรวงได้ถูกน้ำท่วมใน 19 อำเภอ แล้วกว่า 400,000 ไร่ โดยจำนวนนี้นาข้าวที่ถูกน้ำท่วมเกิน 10 วัน ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง ไม่น้อยกว่า 300,000 ไร่ เสียหายมากมี อ.นารอง ลำปลายมาศ คูเมือง แคนดง สตึก และ อ.พุทไธสง ขณะที่ทางเกษตรจังหวัด ได้เร่งสั่งการให้เกษตรอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าดำเนินการตรวจสอบความเสียหายที่แท้จริงอีกครั้ง