ปภ.สรุปน้ำท่วม 34 จว.ไร่นาพัง 3 ล้านไร่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ 10 -26 ตุลาคม 2553 มีพื้นที่ประสบภัย 34 จังหวัด 259 อำเภอ 1,779 ตำบล 13,445 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 979,917 ครัวเรือน 2,774,167 คน

ขณะนี้ สถานการณ์อุทกภัย คลี่คลายแล้ว 9 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี ตราด ตาก ชลบุรี ลำพูน เชียงใหม่ สระแก้ว และนครนายก ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 25 จังหวัด 215 อำเภอ 1,569 ตำบล 12,068 หมู่บ้าน
877,875 ครัวเรือน 2,516,400 คน ได้แก่ พิจิตร ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ปราจีนบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ สระบุรี เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น นนทบุรี ปทุมธานี กำแพงเพชร นครปฐม อุทัยธานี สมุทรปราการ อุบลราชธานี และฉะเชิงเทรา มีผู้เสียชีวิต 40 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 3,185,935 ไร่ ทั้งนี้ ผู้ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อ ขอความช่วยเหลือได้ทาง สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง