สว.สรรหาค้านร่างบันทึกถกกมธ.ไทย-เขมร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหาอภิปรายคัดค้าน การให้ความเห็นชอบ ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา รวม 3 ฉบับ โดยเฉพาะการถอนทหาร ออกจากพื้นที่วัดแก้วศิขาคีรีสวาระ เนื่องจากมั่นใจ พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ของไทย โดยชอบธรรม และเห็นว่าการถอนทหาร เพียงอย่างเดียว ไม่มีประโยชน์ใดๆ เนื่องจากชุมชนในบริเวณดังกล่าว ยังเป็นของกัมพูชา ซึ่งหากจะมีการถอน ก็ควรจะถอนทั้งกำลังทหาร ชุมชน ถนนและวัด ของทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมเห็นว่า การถอนทหารของไทย จะยิ่งทำให้การขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร เป็นมรดกโลก ของพรรคกัมพูชา มีความสมบูรณ์ขึ้น และทำให้ไทยศูนย์เสียดินแดนในทางปฏิบัติ เช่นเดียวกับ การที่ให้คณะกรรมการมรดกโลกทั้ง 7 ประเทศ มีส่วนกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตร นายคำนูณ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก การขอให้ที่ประชุมรัฐสภา ให้ความเห็นชอบบันทึกการประชุมดังกล่าว และเปลี่ยนมาขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อยกเลิก MOU ปี 2543 และเดินหน้าในการขอคืนพื้นที่ โดยปักปันเขตแดนใหม่ ร่วมกับกัมพูชา ที่จะต้องยึดหลักสันปันน้ำ นับพื้นที่จริงเพื่อจัดทำหลักเขตแดน