ศอ.บต. สนับสนุนสีทารั้วมัสยิดจ.ชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายประมุข ละมุน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายบริหาร) ได้เป็นประธานมอบสี และอุปกรณ์ทารั้วมัสยิด โดยมีตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดยะลามารับมอบ ซึ่งสีที่จะมอบให้ในวันนี้ของจังหวัดยะลา มีจำนวนทั้งสิ้น 407 ถัง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา และเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส 5 ธันวาคม 2553 ซึ่ง ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสาธารณสถาน โดยการทาสีรั้วมัสยิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยได้สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสี และอุปกรณ์สำหรับทารั้วมัสยิด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา ตำบลละ 1 แห่ง รวม 271 แห่ง เป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าว