ปลัดจังหวัดยะลา มอบแว่นตาผู้ยากไร้

ปลัดจังหวัดยะลา มอบแว่นตาผู้ยากไร้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดยะลา (หลังเก่า) อ.เมือง จ.ยะลา นายสุรินทร์ เพชรสังข์ ปลัดจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีมอบแว่นตาแก่ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ผู้สูงอายุ ที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จำนวน 149 คน ที่มีปัญหาด้านสายตา เข้ารับมอบแว่นตาสายตา และเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ ที่ยากไร้อีก จำนวน 27 ราย

สำหรับโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้ยากไร้ เป็นโครงการที่ทางจังหวัดยะลา ได้กำหนดนโยบาย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็กพิการ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยเรื้อรัง โดยจัดทำแว่นตา เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ รวมทั้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจากการสำรวจผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตามโครงการมอบแว่นตาใน พื้นที่ 8 อำเภอ
ของจังหวัดยะลา มีจำนวนทั้งสิ้น 4,362 ราย